กล้องวงจรปิด อินฟาเรด LED Array

LED Array คืออะไร

LED Array เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ใช้กับกล้องวงจรปิด CCTV โดยที่ LED Array ให้แสงจาก light - emitting diode เป็นเทคโนโลยีอุปกรณ์อินฟาเรด สำหรับมองกลางคืน ที่มีประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยืนยาว

ข้อแตกต่างระหว่าง LED - Array และ IR ที่ใช้อยู่ทั่วๆ ไปกับกล้อง วงจรปิด สามารถอธิบายได้ดังนี้

  1. ความสว่าง: หลอด IR ทั่วไปให้แสงสว่างที่ 5mw ถึง 15mw ขณะที่หลอด LED Array หลอดเดียวสามารถให้แสงสว่างสูงระดับ 800mw ถึง 1000mw, LED Array จึงให้ความ สว่างกว่าและให้ลำแสงที่ไกลกว่ามาก
  2. ปริมาณ: เนื่องจากหลอด LED Array เป็นการรวมแสงที่มีคุณภาพสูง ปริมาณการใช้งานจึงน้อยกว่า IR ธรรมดาโดยหลอด LED Array 1 หลอดมี ขนาดเพียงแค่เหรียญบาท
  3. องศา: หลอด IR ทั่วๆ ไปเปล่งแสงที่ 10-20 องศา (องศา สามารถปรับเปลี่ยนได้) และแสงที่เปล่งออกมาจะกระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นที่ หากใช้องศาที่ต่างกันของเลนส์ สามารถปรับองศาของแสงได้ถึง 180 องศา และไม่ทำให้เกิด “ปรากฏการณ์ไฟฉาย” หรือ Flashlight effect
  4. การซ่อนเร้น: แสงอินฟาเรดจากหลอดของ LED Array นั้นมี 2 ความยาวคลื่น โดยมีความยาวคลื่นที่ 850 nm และ 940 nm, ที่ความยาวคลื่น 850 nm แสงที่เปล่งออกมาจะมีลักษณะคล้ายกับที่ส่งออกมาจากหลอด IR ปกติ ในขณะที่ความยาวคลื่น 940 nm จะไม่มีแหล่งกำเนิดแสงสีแดง ทำให้ไม่สามารถมองเห็นแสงอินฟาเรดได้ในเวลากลางคืนจึงสามารถซ่อนเร้นได้เป็นอย่างดี
  5. อายุการใช้งาน: หลอด IR ธรรมดาจะมีอายุการใช้งานที่เฉลี่ย 6,000 ชั่วโมง ในขณะที่หลอด LED Array จะมีอายุการใช้งานได้ยาวนานเฉลี่ยที่ 50,000 ชัวโมง
  6. คุณภาพสูง: LED Array เป็นวัสดุคุณภาพสูง เกรดเดียวกับที่ใช้ในทางการทหาร ที่สูงกว่าที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วๆ ไป และมีคุณภาพสูงกว่าหลอด IR ที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไปมากหากใช้งานอย่างเหมาะสม LED Array เสียหายได้ยากมาก
  7. กินไฟน้อย: เปรียบเทียบกับหลอด IR ธรรมดา หลอด LED Array กินไฟน้อยกว่าถึง 3 เท่า
  8. หลอด : LED Array 1 หลอดเทียบเท่ากับหลอด LED IR 30 หลอด